Kvalitetsrapport 2018

Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert år og rapporten indeholder en række talfakta og udvalgte indsatsområder, som er ens udvalgt for alle dagtilbud i Kolding Kommune.

Her vil man kunne se om børnene i gennemsnit har opnået de alderssvarende kompetencer ud fra hvert af de 6 læreplanstemaer. Ligesom man kan danne sig et overblik over de indsatser der er gjort i institutionen.

Det er den enkelte institutionsleders opgave at beskrive, begrunde og forklare hvordan der er arbejdet med det i det forgange år.

Er du i tvivl eller undre dig over noget i rapporten, er du velkommen til at kontakte institutionens leder Helle Djelby

God læselyst.........