Traditioner/Årsplan

Barnet oplever mange spændende aktiviteter, både alene og sammen med andre i hverdagen. Det foregår på stuen eller på tværs af de øvrige grupper.

Vi forsøger at følge barnets spor og blive optaget af det barnet er fordybet i, og andre gange planlægges der aktiviteter der er mere målbare.

I løbet af året arbejdes der i hele institutionen med de forskellige læreplanstemaer. Dette både i den enkelte afdeling, samt et fælles tema på tværs af vuggestue og børnehave-afdelinger. 

Vi mener at børn skal lære at stifte bekendtskab med traditionerne som en del af kulturen.

Vigtige traditioner i Engsøens Børnehus

  • Februar  - Vi holder fastelavnsfest med tønneslagning i alle afdelinger om formiddagen. 
  • Juni - Engsøens børnehus' fødselsdag - Et fælles arrangement med sang og musik for alle børn om formiddagen.  
  • Juni - Sankt Hans - om formiddagen tænder vi bål på legepladsen.
  • September - Fælles årlig sommerfest for børn og forældre
  • December - Julehygge for børn og forældre i den enkelte afdeling