Retningslinjer i Engsøens Børnehus

Børn der skal sove til middag i Engsøens Børnehus må altid medbringe sovedyr og andre nødvendigheder.

Der er i Engsøens Børnehus forskellige regler for medbringelse af legetøj.

På afd. Krudtuglerne må man ikke have legetøj med.

På afd. Solparken må barnet medbringe legetøj hver dag.

Afd. Spirene inviterer til legetøjsdage via NemIntra.

Afd. Spilopperne  inviterer til legetøjsdage via NemIntra.

Afd. Skrænten har legetøjsdag hver fredag.

 

Medbragt legetøj er dit/jeres ansvar og erstattes ikke af Engsøens Børnehus ved bortkomst eller ødelæggelse. Legetøj og andre nødvendigheder skal kunne være på dit/jeres barns eget rum.