Inklusion i Engsøens BørnehusUdvikling af den pædagogiske kvalitet igennem inklusion

 

Inklusion – Børn har ret til fællesskaber

 

Med baggrund i denne folder vil vi gerne forklare hvorfor og hvordan vi arbejder med inklusion.

 

Begrebet inklusion:

Med inklusion forstås, at alle børn har ret til at være en del af et fællesskab – at de har mulighed for at udvikle sig sammen med andre i forskellige sammenhænge f. eks. I leg og pædagogiske aktiviteter.

 

Hvorfor og hvordan:

Vi arbejder med udgangspunkt i inklusion, fordi vi mener, at det er af afgørende betydning for barnets udvikling at være en del af et fællesskab – at føle sig betydningsfuld i forhold til andre voksne og børn og f. eks. Have en eller flere gode venskaber.

 

Det er pædagogerne og ledelsens ansvar at skabe rammerne for, at det kan lykkes. Det gør vi ved at være imødekommende, forstående og anerkendende overfor alle der kommer i institutionen. Vi arbejde i dagligdagen med mange små fællesskaber i det store fællesskab. Pædagogikken ændrer sig på den måde løbende, for at tilpasse den aktuelle børnegruppe og de specifikke udfordringer, der er.

 

For de børn, som har svært ved selv at komme i gang med at lege og af en eller anden grund ikke selv søger de aktiviteter, der sættes i gang, er det de voksnes ansvar at skabe muligheder for barnet ved f. eks. At sætte en leg i gang sammen med barnet og ad den vej tiltrække nogle flere børn. Få øje på dette barns ressourcer, som f. eks. Er at lægge puslespil eller spille fodbold, gøre det til en aktivitet og på den måde gøre barnet interessant i de andre børns øjne.

 

En anden vigtig faktor er den anerkendende tilgang til hinanden – altså måden vi taler med og om hinanden på, både børn og voksne. Det er vigtigt, at vi f. eks. Taler positivt om hinanden og er nysgerrige på hinandens handlinger, også når der skal løses konflikter. Sammen med barnet undersøger vi, hvad der ligger til grund for en bestemt handling. Vi behandler børnene og hinanden med ligeværdighed og respekt og fungerer på den måde som rollemodeller – og det tror vi på har en afsmittende virkning.Bilag