Foto og offentliggørelse

Når dit barn bliver indmeldt i Engsøens Børnehus har I mulighed for at give tilladelse til at  billeder bliver offentligt gjort på NemIntra og Hjemmesiden.

Vi henstiller til, at billeder ikke kopieres og lægges på facebook og andre sociale medier uden de involverede forældres tilladelse.