Børneulykkesforsikring

Børneulykkesforsikringen for børn og unge i kommunale institutioner og skoler tegnet af Kolding Kommune er ophørt 31. december 2012. Skader til og med 31. december medtages under forsikringsdækningen, hvis de er anmeldt inden 1. april 2013.

Forældre til børn og unge i daginstitutioner og skoler opfordres til at få undersøgt egne forsikringsforhold, og få tegnet en ulykkesforsikring for barnet eller den unge, hvis der ikke allerede er tegnet en sådan forsikring. Uden en ulykkesforsikring vil et hændelige uheld med briller, legeme eller tænder ikke være dækket.

Baggrunden for opsigelsen er, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt, at det ikke er lovligt for kommunerne at tegne kollektive børneulykkesforsikringer for børn og unge i kommunale pasningstilbud og folkeskoler."