Søvnpolitik

Søvnpolitik

Engsøens Børnehus

 

Vi har med udgangspunkt i et kursus med søvnforsker Søren Berg udformet følgende søvnpolitik.

     

Søvn er en vigtig del af en sund hverdag!   

Søren Berg

Hvis et barn sover om dagen, så er det fordi, barnet er træt. Derfor er det vores holdning, at børns behov for søvn som udgangspunkt skal respekteres.  Søvn er et basalt fysiologisk behov på lige fod med mad, drikke og kontakt og dermed en forudsætning for en sund udvikling og trivsel hos barnet.

Under søvnen sker der mange fysiske og psykiske processer, som er nødvendige for kroppen:

  • Hormon produktion ( vækst-, stofskifte- og kønshormoner).
  • Den fysiologiske udvikling, herunder restituering af immunforsvaret, cellereparation og vækstudvikling.
  • Intellektets og psykens udvikling og opbygning, herunder bearbejdning af følelser og oplevelser.
  • Sjælen opbygges ( når barnet /vi er vågen, præsterer vi hele tiden)

 

Søvnmængden og søvnkvaliteten er afgørende for:

  • Barnets psykiske tilstand, det psykiske overskud og humøret
  • Barnets fysiske tilstand, et godt immunforsvar, appetitten og den almene fysiske trivsel.

Søvnen har ligeledes forskellige stadier, som har hver deres funktion.

  • Overfladisk søvn hvor man let vækkes af lyde.
  • REM søvn, drømmesøvnen der reparerer og er vigtig for det sociale liv, indlevelse og mentalt overskud
  • Dyb søvn, som reparerer og er vigtig for fysikken og immunforsvaret.

Den fulde restituering i søvnen opnås ved længerevarende sammenhængende søvn, hvor de forskellige søvnstadier nås flere gange efter hinanden uden afbrydelser.

Det er alene de voksnes ansvar, at søvnmængden og søvnkvaliteten bliver til gavn for barnet. God søvn handler om rytmer og gode ritualer. Hvis barnet sover uhensigtsmæssigt (for) lidt om natten eller for sent om aftenen, kræver det en indsats fra den ansvarlige voksne.

Den gode søvn har stor betydning for barnets sociale og indlæringsmæssige udvikling. Ved hjælp af god søvn kan barnet få bedre psykisk og fysisk overskud og kan reagere mere hensigtsmæssigt i evt. konflikter og koncentrationen højnes ved pædagogiske aktiviteter.

Ifølge søvnforsker Søren Berg er det søvnfysiologisk korrekt at lade børn sove til de vågner af sig selv. Middagsluren har ingen indflydelse på nattesøvnen, jo bedre middagslur jo bedre nattesøvn og omvendt


At sove i Engsøens Børnehus

Al forskning viser, at længden af middagsluren ingen indvirkning har på nattesøvnen for børn indtil ca. 4 år. Barnets biologiske ur sørger for, at barnet selv vågner, når de er færdige med luren. Derfor er vores udgangspunkt også, at vi ikke vækker børn.

 

I vuggestuen kan vi tilbyde at:

·          Ca. 0-2½ år sover barnet i vuggestuens barnevogne eller krybber med godkendt sele Vuggestuen har sengetøj til alle børn

·          Ca. 2½-3 år sover barnet inde på en madras ift. At gøre barnet klar til børnehave. Barnet bliver puttet af en voksen som bliver ved barnet til det sover.

·          Personalet hjælper hvert enkelt barn med at følge sin helt egen soverytme og respektere børnenes vaner med sutter, sovedyr m.m.

·          Sovende børn vækkes ikke med mindre der er tale om abnorm søvn eller sygdom.

·          Trætte børn holdes ikke vågne.

·          Personalet tilbyder rådgivning til forældre, der har vanskeligheder med at lægge barnet til at sove, hvilket de fleste vil opleve i perioder.

·          Hvis forældrene ønsker at regulere i barnets søvn, kan vi tilbyde at vi efter 2 timers søvn aer barnet på kinden samt taler blidt til barnet. Vågner barnet ikke af dette, er barnet ikke klar til at stå op.

 

Det er vigtigt, at der tages udgangspunkt i børnene signaler om træthed i vurderingen, af om det er tid til at lægge barnet til at sove. Derfor oplyser vi ikke sovetider, men oplyser blot om barnet har sovet godt eller dårligt og om de har sovet en eller to gange lurer i løbet af dagen

I børnehaven kan vi tilbyde at:

·          At alle børn der har behov for søvn eller hvile, sover fra ca. kl. 12.00, hvor der indrettes med madrasser og dyner.

·          At der hver dag er en voksen fra børnehaven, der putter børnene. Dette kan enten gøres ved, at der læses en bog eller synges en sang. Herefter bliver den voksne hos børnene indtil de sover. De børn som ikke er faldet i søvn når den voksne går ud, kommer med op igen.

·          At alle børn sover til de vågner af sig selv. Hvis forældrene ønsker at regulere i barnets søvn, kan vi tilbyde at vi efter 1½ timers søvn aer barnet på kinden samt taler blidt til barnet. Vågner barnet ikke af dette, er barnet ikke klar til at stå op.

 

”Vi bør respektere vores børns behov for søvn – og ikke ignorere barnets naturlige søvnbehov, som mange gør ved at manipulere med barnets søvn fx ved at lade det sove mindre i institutionen, fordi far og mor har brug for ro efter en travl dag på arbejdet.”                                                                                

Søren Berg

Gode råd

Hvis man som forældre har problemer med at putte sit barn hjemme, kan det være en god ide at være opmærksom på følgende:

·          Vær meget opmærksom på, hvad der foregår i jeres hjem.

·          Børn påvirkes meget af familiens situation; lillebror/søster, flytning, skilsmisse, nyt arbejde manglende overskud mv.

·          Vær opmærksom på faste putteritualer

·          Put barnet når barnet er træt, inden det bliver overtræt

·          Lad ikke barnet spise ½ time før sengetid.

·          Vær ikke fysisk aktiv lige før sengetid

·          Put ikke barnet med flaske el. ved bryst.

·          Skab et fast putteritual- det giver tryghed og genkendelse, men brug max 10 min på at læse/kigge bog, synge

Det tager tid at ændre et barns/familiens vaner. Det er en hård periode, men tænk på resultatet bliver rigtigt godt.

Fakta:

 Børn har brug for:

2 - 12 måneder: 9 – 12 timers nattesøvn. plus  2 – 4,5 timers dagssøvn.

1 – 3 år:           12 – 13 timer i døgnet heraf ca. 2 – 3 timer om dagen.

3 – 5 år:           11 – 12 timer i døgnet evt. 1 time om dagen.

 

Mangel på søvn kan medføre:

Svækket immunforsvar

Indlæringsproblemer

Koncentrations besvær

Manglende ydeevne

Lav hormonproduktion

Dårligt humør

Vægtproblemer

Hyperaktivitet

Rastløshed

Se mere om søvn på nedenstående links

www.scansleep.dk